Fotowoltaika. Podchodzimy z pasja do modernizacji energetyki.

Misją EKOLENERGIA SP. Z O.O. jest czynny udział w transformacji energetyki w Polsce wykorzystującej kopalne surowce energetyczne na energetykę czystą, oszczędną, zrównoważoną a zarazem czerpiącą ze źródeł odnawialnych. 

Działania firmy skupiają się na projektowaniu oraz realizacji przemysłowych systemów fotowoltaicznych,  modernizacji istniejących systemów energetycznych (transformatory)  oraz kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw dążących do dywersyfikacji źródeł energii poprzez zastosowanie OZE. 

Swoje cele realizujemy również poprzez ciągłe rozpowszechnianie wiedzy w zaprojektowanych przez nas  oraz wykonanych pracowniach szkoleniowo edukacyjnych Odnawialnych Źródłach Energii w ramach akredytowanych przez UDT kursów zarówno dla przyszłych projektantów, wykonawców oraz inwestorów energetyki XXI wieku.

Ekolenergia

Oferta