Fotowoltaika. Podchodzimy z pasja do modernizacji energetyki.

Misją EKOLENERGIA SP. Z O.O. jest czynny udział w transformacji energetyki w Polsce wykorzystującej kopalne surowce energetyczne na energetykę czystą, oszczędną, zrównoważoną a zarazem czerpiącą ze źródeł odnawialnych. 

Działania firmy skupiają się na projektowaniu oraz realizacji przemysłowych systemów fotowoltaicznych,  modernizacji istniejących systemów energetycznych (transformatory)  oraz kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw dążących do dywersyfikacji źródeł energii poprzez zastosowanie OZE. 

Systemy fotowoltaiczne - dlaczego my ?

 

Świadczenie usług związanych z projektowaniem i montażem systemów paneli pozwoliło nam na zdobycie ogromnej wiedzy związanej nie tylko z samymi instalacjami, ale również z całym przemysłem związanym z źródłami energii odnawialnej. Dzięki informacjom, które posiadamy i które ciągle uzupełniamy podczas realizacji kolejnych zleceń, możemy również zadbać o jak najlepszą świadomość społeczną związaną z ochroną środowiska i możliwościami, jakie dają panele fotowoltaiczne.

Swoje cele realizujemy poprzez ciągłe rozpowszechnianie wiedzy w zaprojektowanych przez nas oraz wykonanych pracowniach szkoleniowo-edukacyjnych Odnawialnych Źródłach Energii w ramach akredytowanych przez UDT kursów zarówno dla przyszłych projektantów, wykonawców oraz inwestorów energetyki XXI wieku. Nasze szkolenia to oferta dla specjalistów, którzy chcą jak najwięcej dowiedzieć się o możliwościach, jakie daje wykorzystywanie paneli do tworzenia zielonej energii.

Instalacje fotowoltaiczne dla każdego

 

W ramach naszej działalności, możliwe jest wyposażenie budynku w panele, które umożliwią bardziej zrównoważone pozyskiwanie prądu. Ponadto, system pozwoli na zaoszczędzenie kosztów - mimo konieczności wyłożenia pieniędzy na zainwestowanie w instalację, w niedługim czasie finanse się zwrócą, ponieważ nie będzie już konieczne płacenie rachunków za energię elektryczną. Jest to informacja szczególnie ważna dla gałęzi przemysłu, które zużywają masę prądu po to, aby maszyny i urządzenia pracowały w trybie ciągłym.

Fotowoltaika przemysłowa

 

W ramach naszych rozwiązań proponujemy instalację paneli dla przemysłu. Systemy to nie tylko oszczędność pieniędzy i uniezależnienie się od dostawcy prądu (a także wahań cen i zmian przez nich wprowadzanych); pozwolą one także pokazać ekologiczny profil firmy. Z nami możliwe jest również założenie swojej własnej przemysłowej farmy fotowoltaicznej – taki system, składający się z całej masy paneli, pozwoli na korzystanie oraz sprzedawanie i czerpanie zysków z produkowanej przez instalację energii elektrycznej. W naszej ofercie nie mogło również zabraknąć transformatorów, które także serwisujemy, naprawiamy czy modernizujemy – tak, aby spełniały najwyższe standardy. 

Dofinansowanie do fotowoltaiki

 

Fotowoltaika jest najskuteczniejszym sposobem na obniżenie rachunków za prąd. Posiadamy niezędną wiedzę z zakresu aktualnych dotacji oraz ulg dla firm chcących uzyskać dofinansowanie na zakup fotowoltaiki, a tym samym korzystać z zielonej energii. Dzięki dopłatom lub atrakcyjnym pożyczkom budowa instalacji lub farmy fotowoltaicznej staje się jeszcze bardziej opłacalna. 

Ekolenergia

 

Ekolenergia

Oferta