Najlepsza inwestycja w czystą i dostatnią przyszłość 21 wieku!

  • Ciągle rosnące ceny energii elektrycznej, coraz mniejsza opłacalność wydobywania i spalania kopalnych zasobów energetycznych powoduje konieczność inwestycji w altrernatywne źródła energii jakimi są przemysłowe farmy fotowoltaiczne.
  • W dobie rosnącego zanieczyszczenia powietrza, gruntów oraz wód gruntowych nasza firma jako pionier energetyki odnawialnej w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej energetyki rozproszonej oferuje inwestycje w farmy fotowoltaiczne.
  • Nasza oferta skierowana jest zarówno do światowych jak i lokalnych inwestorów, realizując kompleksowe elektrownie fotowoltaiczne czynnie bierze udział w nieuniknionej modernizacji energetyki opartej na tradycyjnych źródłach energii.
  • Prowadzimy projekty farm fotowoltaicznych pod klucz rozpoczynając od analizy prawnej pod kątem warunków zagospodarowania terenu. Wykonujemy próby palowania konstrukcji wsporczych wraz z opracowaniem niezbędnych opinii, wniosek o środowiskowe uwarunkowania , warunki zabudowy oraz warunki przyłączeniowe dla farmy fotowoltaicznej. Prowadzimy inwestorów poprzez procedury uzyskiwania koncesji aż do realizacji i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.