Stały serwis najlepszą receptą na ciągłość dostaw energii!!!

Ekolenergia Sp. o.o. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku energetycznego, który w dużej części składa się z wyeksploatowanej już infrastruktury sieci średnich i wysokich napięć w Polsce i w Europie. Poza budową nowych systemów energetycznych takich jak farmy fotowoltaiczne czy grzewcze systemy pomp ciepła oferujemy usługi w zakresie szeroko pojętej modernizacji urządzeń transformatorowych. W wielu przypadkach budowa systemów fotowoltaicznych wymaga częściowej przebudowy linii SN / WN zabudowy lub modernizacji systemów transformatorowych.

W zakresie transformatorów mocy specjalizujemy się między innymi w następującym zakresie:

  • modernizacja układu chłodzenia transformatorów SN/WN;
  • uszczelnienie pokrywy głównej oraz wymiana zaworów olejowych, wskaźników poziomu oleju czy gazowo wydmuchowych przekaźników przekaźników Buchholza;
  • obróbka oraz regeneracja olejów transformatorowych;
  • Przeglądy oraz naprawa podobciążeniowych przełączników zaczepów;
  • wymiana oraz uszczelnienie izolatorów przepustowych SN/ WN;
  • badania właściwości fizyko-chemicznych oraz monitoring zdalny gazów rozpuszczonych w olejach transformatorowych.