Zdobyte na przestrzeni ostatnich lat bardzo duże doświadczenie pozwala naszemu przedsiębiorstwu na dostarczanie jakościowych systemów energii odnawialnej. Oferta firmy to między innymi panele fotowoltaiczne. Prezentowane systemy zostały stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych i bardzo wytrzymałych podzespołów, co zapewnia ich sprawne działanie nawet przez wiele lat bez konieczności podejmowania jakichkolwiek prac serwisowych czy też naprawczych. Przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat liczne realizacje dają nam pewność sprostania oczekiwaniom każdego z klientów.
 

Farmy fotowoltaiczne – co to takiego?

Farmy fotowoltaiczne cieszą się w ostatnim czasie sporym zainteresowaniem konsumentów. Składają się z wielu paneli słonecznych, które są rozmieszczone na bardzo dużym obszarze. Obszar ten powinien być wolny od zabudowań oraz wysokich drzew, a ogniwa skierowane na stronę południową. Bardzo dobrym pomysłem jest umieszczenie paneli na specjalnych ruchomych platformach w taki sposób, aby mogły być skierowane zawsze w stronę słońca. Pozwoli to na poddawanie ich maksymalnemu nasłonecznieniu przez cały dzień. Wyprodukowana przez farmy fotowoltaiczne energia elektryczna trafia do lokalnej sieci energetycznej, skąd jest przesyłana do gospodarstw domowych będących w zasięgu tejże sieci. Mieszkańcy mają w ten sposób zagwarantowaną niezależność energetyczną, dzięki czemu mogą się całkowicie uniezależnić od zewnętrznych dostawców prądu.
O tym, jak istotny system tworzą farmy fotowoltaiczne niech świadczy fakt, że największa tego typu instalacja znajdująca się nieopodal Torunia jest w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 1600 gospodarstw domowych.

Jakie warunki musi spełniać farma solarna?

Aby móc ubiegać się o budowę farmy fotowoltaicznej oraz w sposób efektywny nią zarządzać, powinno zostać spełniony kilka czynników. Przede wszystkim właściciel takiej farmy musi posiadać co najmniej 2 hektary wolnej przestrzeni. Uznaje się, że najlepszym miejscem na tego typu konstrukcje jest zwykłe pole gdzieś przy drodze, jednak należy na to uważać, gdyż wszelki kurz oraz zanieczyszczenia powietrza mogą w radykalny sposób zmniejszyć wydajność całego systemu. Miejsce powinno być przede wszystkim dobrze nasłonecznione oraz położone w możliwie najbliższej okolicy z głównym punktem zasilania. W przeciwnym wypadku, koszty przeznaczone na transport energii elektrycznej mogą przewyższać zanotowane oszczędności. Mimo, iż nowoczesne farmy fotowoltaiczne pracują niemal bezgłośnie, to starsze lub już zużyte podzespoły mogą generować odgłosy przeszkadzające okolicznym mieszkańcom, dlatego inwertery powinny znajdować się co najmniej 100 metrów od domów mieszkalnych i innych zabudowań.

Farma fotowoltaiczna – czy się opłaca?

Jak pokazują badania, liczba dni słonecznych oraz natężenie promieniowania są w Polsce wystarczające, aby cieszyć się wydajną pracą paneli fotowoltaicznych. Farma solarna to inwestycja podejmowana na lata. Zabierając się za tego typu przedsięwzięcie nie można oczekiwać radykalnych zysków po 3-4 latach działania całego systemu. Wstępne szacowania mówią, że jeśli farma fotowoltaiczna będzie działała przez 30 lat na możliwie największej swojej wydajności, może przyczynić się do osiągnięcia zysków wynoszących nawet 5 mln. złotych. Polacy coraz bardziej interesują się fotowoltaiką. Ma na to wpływ kilka czynników. Przede wszystkim na tego typu systemy można pozyskać bardzo atrakcyjne dofinansowanie lub korzystne warunki kredytowania. Ponadto panele słoneczne i całe ich oprzyrządowanie bardzo szybko tanieją, dlatego coś, na co dawniej było stać tylko najzamożniejszych, dziś jest stosowane powszechnie. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem technologii oraz faktem, że wcześniejsze generacje produktów cały czas odznaczają się bardzo wydajnym działaniem. Polityka Unii Europejskiej zmierza do coraz silniejszego promowania odnawialnych źródeł energii, co sprawia, że już teraz należy budować systemy, które za kilka lub kilkanaście lat będą stanowić o sile gospodarki poszczególnych krajów Europy.

Najlepsza inwestycja w czystą i dostatnią przyszłość 21 wieku!

  • Ciągle rosnące ceny energii elektrycznej, coraz mniejsza opłacalność wydobywania i spalania kopalnych zasobów energetycznych powoduje konieczność inwestycji w altrernatywne źródła energii jakimi są przemysłowe farmy fotowoltaiczne.
  • W dobie rosnącego zanieczyszczenia powietrza, gruntów oraz wód gruntowych nasza firma jako pionier energetyki odnawialnej w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej energetyki rozproszonej oferuje inwestycje w farmy fotowoltaiczne.
  • Nasza oferta skierowana jest zarówno do światowych jak i lokalnych inwestorów, realizując kompleksowe elektrownie fotowoltaiczne czynnie bierze udział w nieuniknionej modernizacji energetyki opartej na tradycyjnych źródłach energii.
  • Prowadzimy projekty farm fotowoltaicznych pod klucz rozpoczynając od analizy prawnej pod kątem warunków zagospodarowania terenu. Wykonujemy próby palowania konstrukcji wsporczych wraz z opracowaniem niezbędnych opinii, wniosek o środowiskowe uwarunkowania , warunki zabudowy oraz warunki przyłączeniowe dla farmy fotowoltaicznej. Prowadzimy inwestorów poprzez procedury uzyskiwania koncesji aż do realizacji i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.